Poradenské služby

Členovia nášho tímu majú za sebou prácu na rôznorodých pozíciách, široké škály pôsobností a bohaté skúsenosti s manažérskym riadením viacerých dlhodobo úspešných projektov v oblasti moderných technologických platforiem, predaja, zákazníckej podpory, zákazníckej skúsenosti a v neposlednom rade digitalizácie. Pri konzultáciách dbáme na najnovšie trendy v priemysle, profesionálne spracované výstupy a praktické rady pre malé a stredné spoločnosti.

Našou prioritou sú konzultácie projektov alebo podnikateľských plánov, ktoré kladú vysoký nárok na pozitívny spoločenský dopad.

Poradenstvo v rámci predaja

 • Vyhodnotenie existujúceho predajného procesu klienta, identifikácia oblastí zlepšenia a vypracovanie plánu na optimalizáciu procesu pre zvýšenie efektívnosti a účinnosti.
 • Definícia predajnej stratégie, identifikácie cieľového zákazníka a taktík a techník predaja.
 • Nastavenie cieľov predaja a iných ukazovateľov, metriky sledovania výkonnosti a pravidelne poskytovanie spätnej väzby o výkonnosti predajným tímom a jednotlivým zástupcom.
 • Vyhodnotenie existujúcej predajnej technológie a nástrojov, identifikácia medzier a odporúčaní nových nástrojov pre zlepšenie efektivity a účinností predaja.
 • Definícia riadenia predajného kanála.
 • Definícia a nastavenie ukazovateľov obchodných predpovedí a plánovania.

Marketingové poradenstvo

 • Definícia marketingovej stratégie (analýza trhu, identifikácia cieľového zákazníka, analýza konkurencie a pozícia na trhu).
 • Optimalizácia online viditeľnosti klienta prostredníctvom rôznych digitálnych kanálov.
 • Analýza marketingových údajov s cieľom zvýšenia efektivity kampaní, identifikovania príležitosti na zlepšenie a možnosť robiť rozhodnutia založené na údajoch.
 • Definícia potrebných nástrojov automatizácie marketingu pre zefektívnenie marketingových procesov a zlepšenie starostlivosti o potenciálnych zákazníkov.

Starostlivosť o zákazníka

 • Vyhodnotenie a tvorba existujúceho procesu starostlivosti o zákaznikov, identifikácia oblastí zlepšenia a vypracovanie plánu na optimalizáciu procesu pre zvýšenie efektívnosti
  a účinnosti.
 • Definícia kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) a vhodných kanálov pre zákaznícku podporu.
 • Návrh integrácie rôznych kanálov podpory zákazníkom a pomoc s implantáciou vhodných nástrojov.
 • Návrh znalostnej bázy pre zákazníkov a servisných agentov.
 • Definícia kľúčových metrík na meranie výkonnosti zákazníckej podpory, pomoc s implementovaním systémov zberu údajov a návrh reportov pre sledovanie a analýzu metrík podpory.
 • Pomoc s implementáciou nástrojov pre samoobslužnú podporu.
 • Definícia zákazníckych prieskumov ako aj pomoc s implementáciou nástrojov pre ich tvorbu.
 

Všeobecné obchodné a iné poradenstvo

 • Sprostredkovanie expertných názorov, vypracovanej odborných stanovísk a poskytovanie kvalifikovaných informácií v ekonomickej, finančnej, investičnej a insolvenčnej oblasti podľa požiadaviek spoločnosti.
 • Návrh stratégie a plánovanie pri vytváraní stratégií rastu, rozvoja nových trhov, diverzifikácie portfólia a definícia dlhodobých cieľov a krokov potrebných na ich dosiahnutie.
 • Analýza a zhodnotenie aktuálneho stavu stratégie v oblasti používateľskej skúsenosti za účelom optimalizácie
  a definovania stratégie v oblasti používateľskej skúsenosti súvisiacich kľúčových aspektov, strategických cieľov a metrík.
 • V rámci digitalizácie hodnotíme potrebu a naliehavosť digitalizačných opatrení, identifikujeme očakávané výhody a potrebné investície pre implementáciu zmien.
 • Aktívna spolupráca s klientom a dodávateľom novej technológie a nástrojov v oblasti IT, projektového manažmentu a naceňovania.