Financovanie

Venujeme sa poskytovaniu úverov, kúpe obchodného podielu a získavaniu podriadeného dlhu. Investujeme aj do firiem v skorom štádiu podnikania. Dôležité pre nás je, že máte funkčný podnikateľský plán a vďaka svojmu obchodnému modelu budete pozitívne vplývať na vaše okolie.
financovanie

Equity

Výmena finančných prostriedkov za akcie resp. podiely vlastného kapitálu.

Bez dlhového zaťaženia: Spoločnosti nemusia splácať pôžičku ani úroky, čo eliminuje finančné zaťaženie.
Intenzívnejší prístup k odborným znalostiam: Poskytujeme nielen kapitál, ale aj cenné poradenstvo, kontakty a odborné znalosti.
Flexibilita: Bez pevných splátok – výhodné pre firmy s neistými príjmami.

Vhodné pre:

  • Firmy v skorom štádiu podnikania
  • Strategických partnerov s vysokým spoločenským dosahom

Quasi-equity

Hybridná forma financovania, ktorá kombinuje prvky equity a dlhového financovania. V tomto prípade musí spoločnosť splácať pôžičku s úrokmi, ale investorom neudelí žiadny vlastnícky podiel.
Menšia strata kontroly: Ponúka kapitál bez okamžitého znižovania vlastníckeho podielu.
Flexibilná splátka: Splátky môžu byť často prispôsobené ziskovosti spoločnosti.
Znižuje finančné zaťaženie: Istina je splatná až po určitom období.

Vhodné pre:
   • Firmy v strednom štádiu rastu
   • Podniky, ktoré potrebujú stabilizovať tok peňazí
   • Podniky s očakávaním budúceho zvýšenia hodnoty

Úverové financovanie

Dlhové financovanie, pri ktorom spoločnosti získavajú kapitál prostredníctvom pôžičiek. V tomto prípade musí spoločnosť splácať istinu a úroky, avšak bez vlastníckého podielu.
Zachovanie plnej kontroly: Spoločnosti si zachovávajú plnú kontrolu, keďže veritelia nemajú vlastnícky podiel.
Daňové výhody: Úroky z pôžičiek sú často daňovo uznateľnými nákladmi.
Predvídateľnosť: Jasné splátkové plány a úrokové sadzby.

Vhodné pre:

   • Spoločnosti s pravidelnými príjmami – firmy
    s predvídateľnými cash flow, ktoré môžu zvládnuť pravidelné splácanie.
   • Podniky s potrebou krátkodobého financovania: financie na konkrétne projekty alebo na premostenie dočasných cash flow problémov.