Networking (sieťovací) HUB

SmartFish Networking Hub je tu pre každého, kto sa zaujíma o spoločensky dôležité témy a má záujem prispieť k ich rozvoju. Študenti, charity, mladí profesionáli, dlhoročne úspešné firmy a mnohí ďalší jednotlivci alebo skupiny môžu byť riešiteľmi výziev, ktoré vplývajú na našu spoločnosť.

Komunita

Sme komunitou, kde vznikajú prepojenia medzi ľudmi a synergie medzi projektami a ich misiami. Sme zároveň zdrojom kontaktov pre obchodné partnerstvá, spolupráce, či dodatočné investovanie.

Podporná sieť

Vytvárame a spravujeme podpornú sieť, aby bol váš podnikateľský úspech a pozitívny spoločenský vplyv čo najvyšší. V našej sieti nájdete rôznych profesionálov, agentúry, podnikateľské subjekty, dodávateľov, potenciálnych partnerov či investorov.