PODPORUJEME PROJEKTY,
KTORÉ TVORIA LEPŠIU BUDÚCNOSŤ

Aj vy posúvate
Slovensko vpred?

O nás
Staviame sa za pozitívne
spoločenské zmeny

Konzultujeme, prepájame a financujeme podnikateľské a mikropodnikateľské projekty v oblasti vzdelávania, kreatívneho priemyslu, kultúry, športu, digitalizácie a podpory zamestnanosti. Podporujeme začínajúcich aj existujúcich podnikateľov, ktorí vnímajú pozitívny spoločenský dopad ako svoju kľúčovú konkurenčnú výhodu a majú okolo nej postavený svoj podnikateľský plán.

Ako vám môžeme pomôcť?

Prepojíme vás s vašimi budúcimi partnermi. Poradíme vám s optimalizáciou a rastom vášho podnikania. Budeme vašimi investormi. Spolupracujeme s projektami, ktoré tu plánujú ostať a preto vychádzajú z dlhodobo finančne udržateľného podnikateľského plánu. Dôležité pre nás je, že chcete udržateľne riešiť spoločenské výzvy.

Služby

Networking
(sieťovací) HUB

Networking Hub je tu na to, aby ste spoznali vašich budúcich partnerov, zákazníkov, dodávateľov či investorov. Budujeme komunitu ľudí, ktorí posúvajú Slovensko vpred.

Financovanie

Venujeme sa rôznym typom financovania pre podnikateľské projekty s pozitívnym dopadom na spoločnosť. Nie sme invazívni, naším cieľom je pozitívny spoločenský vplyv.

Poradenské
služby

Spolu s vami maximalizujeme potenciál vášho podnikania a tým aj jeho pozitívny vplyv. Sme experti na tvorbu a implementáciu komplexnej obchodnej stratégie či efektívneho systému zákazníckej podpory.

Mikropôžičky

Pre začínajúcich, malých alebo stredných podnikateľov, ktorí riešia spoločensky prospešné témy poskytujeme úvery do výšky 100-tisíc eur s ručením 50%.

Naša misia
V sociálnych inováciách uprednostňujeme systémový a manažérsky prístup. Systémový, pretože vieme, že sociálna inovácia je komplexný proces zmeny, či implementácie nových postupov, produktov, služieb, ... a manažérsky, pretože si uvedomujeme, že nové riešenia sociálneho problému musia byť efektívnejšie, účinnejšie, spravodlivejšie a udržateľné, no najmä, musia vytvárať hodnotu pre celú spoločnosť. Inšpiráciou a vzorom sú nám cieľe udržateľného rozvoja (SDGs) formulované členskými štátmi OSN.
Našou misiou je dlhodobo a udržateľne podporovať pozitívne spoločenské zmeny. Podnikanie považujeme za jeden z najlepších spôsobov ako budovať trvácny projekt, ktorý môže rásť a rozvíjať sa. Preto podporujeme podnikateľov, podnikateľky a projekty, pre ktoré je tvorba pozitívneho spoločenského dopadu súčasťou ich "DNA". Z nášho pohľadu majú konkurenčnú výhodu a sú pripravené na budúcnosť. Naším cieľom je maximalizácia podnikateľského úspechu a tým aj pozitívneho spoločenského vplyvu. Robíme to prostredníctvom expertného poradenstva, vzájomného prepájania (Networking HUB) a návratného financovania vašich vízií.
Ekonomická hodnota sociálnych inovácií je podstatná, najmä s ohľadom na súčasné trendy a vývoj v tejto oblasti. Sociálne inovácie majú potenciál vytvárať pozitívne spoločenské a ekonomické dopady, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju a stabilite v menej rozvinutom priemysle, v mestách, na vidieku a v rôznych komunitách. Ekonomické výhody sociálnych inovácií sú širokospektrálne (udržateľnosť hospodárstva, zdravie a vzdelávanie, inkluzívny rast, zvýšenie sociálného kapitálu) a preto majú dlhodobý pozitívny dopad na spoločnosť a ekonomiku.
Riešitelia, a teda nositelia sociálnych inovácií sú rôznorodé organizácie, skupiny, inštitúcie či jednotlivci. Uvedomujeme si, že za všetkými entitami stoja konkrétni ľudia, ich unikátne príbehy a vízie. Úspešnosť spoločenských zmien stojí na vzájomnej dôvere, medzisektorovej spolupráci, porozumení a prepojení. A preto, ak ste sa našli v niektorej z bublín nižšie, budeme radi, ak nám dáte o sebe vedieť.
Projekty
Tím

Valér Dunda

Zakladateľ

Valér Dunda

Zakladateľ

Daniel Siman

Konzultant – Predaj, zákaznícka

podpora a technológie

Daniel Siman

Konzultant – Predaj, zákaznícka

podpora a technológie

Daniel Varga

Konzultant – Marketing

Daniel Varga

Konzultant – Marketing

Daniel Mako

Konzultant – Financie

Daniel Mako

Konzultant – Financie

Poradný tím

Mikuláš Kresánek
Vlasta Kostercová
Zuzana Kresánková
Mikuláš Kresánek
Vlasta Kostercová
Mikuláš Kresánek
Zuzana Kresánková